Akty Prawne


Wybrane akty prawne związane z postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez komorników sądowych.


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882


Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników

Dz.U. 1968 nr 10 poz. 52


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych

Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2326


Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego

Kodeks

Wyszukiwanie obwieszczeń