Licytacje komornicze » lokale użytkowe


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Legnicy
Karol Kułakowski
Kancelaria Komornicza, Chojnowska 76, Legnica, 59-220 Legnica
tel. (76)8565674 / fax. (76)8565674
Sygnatura: Km 1562/15

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Karol Kułakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-01-2018 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny, Kościuszki 1-3, 59-220 Legnica, pokój 6, w sali nr 6, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: (...) położonej : ul. Roosevelta 13, 59-220 Legnica , dla której Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1L/00061419/1 .
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość stanowiąca lokal usługowy o powierzchni użytkowej 51,00 m2 położony w Legnicy, przy ul. Roosevelta 13 dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW LE1L/00061419/1 wraz z udziałem 6/100 w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki nr 64 o powierzchni 260,00m2. Nieruchomość położona jest w Legnicy, w obrębie Ochota, w strefie śródmiejskiej miasta i oddalona jest od centrum miasta o ok. 0,8 km. Okolica spokojna, usytuowanie korzystne, w sąsiedztwie zabudowa mieszkalna wielorodzinna, z usługami. W okolicy znajduje się park, palmiarnia i stadion miejski oraz niezbędna mieszkańcom infrastruktura – przedszkola, szkoły, sklepy. Dobry dostęp do nieruchomości nawierzchnią utwardzoną – asfaltową wraz z chodnikami. Przeznaczenie gospodarcze nieruchomości: cele użytkowe. Lokal położony jest na parterze budynku wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego z poddaszem użytkowym w zabudowie zwartej, całkowicie podpiwniczony. Działka nr 64 o powierzchni 260 m2 stanowi własność Gminy Legnica i jest we współużytkowaniu wieczystym właścicieli wykupionych lokali. Działka jest uzbrojona w energię elektryczną, sieć wodociągową, gazową, kanalizacyjną, telefoniczną i c.o. Lokal usługowy składa się z sali sprzedaży, magazynu i pomieszczenia socjalnego, natomiast na półpiętrze z wc oraz pomieszczenia biurowego.
Suma oszacowania wynosi 133 180,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 88 786,67 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 318,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, bądź na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Legnicy 78102030170000210201164094 .
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostanich tygodni przed licytacją codziennie  w godzinach od 9:00 do 14:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego. Nieruchomość można oglądać w następujących terminach :


Data oględzin Godziny oględzin
03.01.2018 11:00 - 11:00


PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU Z KOMORNIKIEM (NAJPÓŹNIEJ NA 3 DNI PRZED WYZNACZONYM TERMINEM OGLĘDZIN) .
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Karol Kułakowski

źródło:komornik.pl

Informacje o Komorniku i Sądzie

Powiązane licytacje

Wyszukiwanie obwieszczeń