Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Roman Raczkowski


ROMAN RACZKOWSKI
43-190 Mikołów, ul. Wyszyńskiego 4/55
32-226-61-82
(32) 226-61-82
mikolow2@komornik.pl
www.komornik-sadowy.pl

Właściwość terytorialna

Izba Komornicza w Katowicach
Sąd Okręgowy w Katowicach
Sąd Rejonowy w MikołowieLicytacje Komornika:

nieruchomość gruntowa obejmująca: dwie działki gruntu nr 756/125 o pow. 4658 m2 i nr 165/124 o pow ...

Wyszukiwanie obwieszczeń