Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak


PATRYK KLIMCZAK
30-710 Kraków, ul. Ślusarska 8/LU 4
(012) 358 61 45
(012) 358 61 45

Właściwość terytorialna

Izba Komornicza w Krakowie
Sąd Okręgowy w Krakowie
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie


Wyszukiwanie obwieszczeń