Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Marek Wojtczak


MAREK WOJTCZAK
06-400 Ciechanów, ul. Mickiewicza 1 lokal 5
23 672 98 83
23 672 98 83
ciechanow2@komornik.pl

Właściwość terytorialna

Izba Komornicza w Łodzi
Sąd Okręgowy w Płocku
Sąd Rejonowy w Ciechanowie


Wyszukiwanie obwieszczeń