Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Leszek Zając


LESZEK ZAJĄC
25-363 Kielce, ul. Wesoła 51
(041) 361-02-01
(041) 361-02-01
kielce1@komornik.pl

Właściwość terytorialna

Izba Komornicza w Krakowie
Sąd Okręgowy w Kielcach
Sąd Rejonowy w KielcachLicytacje Komornika:

nieruchomości lokalowej oznaczonej jako: lokal mieszkalny nr 27 o powierzchni 79,36 mkw położony w K ...

Wyszukiwanie obwieszczeń