Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Krzysztof Pietrzyk


KRZYSZTOF PIETRZYK
04-203 Warszawa, ul. Murmańska 11 lok 2
22 101 26 99
22 101 29 90
warszawa.pietrzyk@komornik.pl
www.komornik-pietrzyk.pl

Właściwość terytorialna

Izba Komornicza w Warszawie
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w WarszawieLicytacje Komornika:

mieszkanie
mieszkanie
mieszkanie
mieszkanie
nieruchomość gruntowa (droga)

Wyszukiwanie obwieszczeń