Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żarach Gerard Majorczyk


GERARD MAJORCZYK
68-200 Żary, ul. Wrocławska 14/1
68 374-96-79
68 374-96-79
zary2@komornik.pl
www.zary2.komornik.pl

Właściwość terytorialna

Izba Komornicza w Poznaniu
Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Sąd Rejonowy w Żarach


Wyszukiwanie obwieszczeń