Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Ewa Szuber-Bednarz


EWA SZUBER-BEDNARZ
61-116 Poznań, ul. Tomickiego 1/6
(061) 6507555
061) 6507555
kancelaria@komornik.szuberbednarz.pl

Właściwość terytorialna

Izba Komornicza w Poznaniu
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu


Wyszukiwanie obwieszczeń