Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Dorota Lichograj


DOROTA LICHOGRAJ
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25 lokal 417
22 201-29-30
22 201-29-32
warszawa.lichograj@komornik.pl

Właściwość terytorialna

Izba Komornicza w Warszawie
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie


Wyszukiwanie obwieszczeń