Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Dariusz Karyś


DARIUSZ KARYŚ
28-300 Jędrzejów, ul. Głowackiego 3
041 386 39 00
041 386 39 00
jedrzejow2@komornik.pl

Właściwość terytorialna

Izba Komornicza w Krakowie
Sąd Okręgowy w Kielcach
Sąd Rejonowy w Jędrzejowie


Wyszukiwanie obwieszczeń