Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Czesław Walczak


CZESŁAW WALCZAK
59-300 Lubin, ul. Karkonoska 1C
(076) 746-18-05
lubin1@komornik.pl

Właściwość terytorialna

Izba Komornicza we Wrocławiu
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sąd Rejonowy w Lubinie


Wyszukiwanie obwieszczeń