Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Adam Pietrak


ADAM PIETRAK
90-442 Łódź, al. Kościuszki 106/116
0-42 256-88-44
0-42 256-88-45
lodz8@komornik.pl

Właściwość terytorialna

Izba Komornicza w Łodzi
Sąd Okręgowy w Łodzi
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi


Wyszukiwanie obwieszczeń