Kalkulator odsetek


Kalkulator odsetek służy do wyliczania odsetek ustawowych oraz odsetek podatkowych.

Odsetki ustawowe jest to najpowszechniejsza forma odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Wysokość odsetek ustawowych określała do końca 2015 w drodze rozporządzenia Rada Ministrów. Od 2016 ogłasza ją Minister Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia. Wikipedia

Odsetki podatkowe są to odsetki pobierane od wszystkich podatków i innych należności budżetowych z tytułu ich nieterminowych wpłat. Stawki odsetek budżetowych ustalane i ogłaszane są przez Ministra Finansów w Monitorze Polskim. Wikipedia

Aby wyliczyć odsetki ustawowe lub podatkowe należy podać:

  • datę powstania zaległości czyli termin w którym powinna zostać uregulowana płatność
  • datę uiszczenia zapłaty czyli termin w którym faktycznie płatność została uregulowana
  • kwotę zaległości
  • rodzaj odsetek (ustawowe lub podatkowe)
 
 
Rodzaj odsetek
 

Odsetki podatkowe

DataOprocentowanie w skali roku
1990-01-01839,50%
1990-02-01474,50%
1990-03-01219,00%
1990-04-01182,50%
1990-05-01127,75%
1990-06-0191,25%
1990-07-0165,70%
1990-07-0898,55%
1990-10-1683,95%
1990-11-26109,50%
1991-02-01142,35%
1991-05-01116,80%
1991-08-0287,60%
1991-09-1573,00%
1993-03-0169,35%
1994-05-1365,70%
1995-02-2169,35%
1995-05-2958,40%
1995-09-1854,75%
1996-01-0851,10%
1998-01-0154,00%
1998-05-2152,00%
1998-07-1748,00%
1998-10-2944,00%
1999-11-1841,00%
2000-02-2443,00%
2000-08-3146,00%
2001-03-0144,00%
2001-03-2942,00%
2001-06-2839,00%
2001-08-2337,00%
2001-10-2634,00%
2001-11-2931,00%
2002-01-3127,00%
2002-04-2625,00%
2002-05-3024,00%
2002-06-2723,00%
2002-08-2921,00%
2002-09-2620,00%
2002-10-2418,00%
2002-11-2817,50%
2003-01-3017,00%
2003-02-2716,00%
2003-03-2715,50%
2003-04-2514,50%
2003-05-2914,00%
2003-06-2613,50%
2004-07-0114,50%
2004-07-2915,00%
2004-08-2616,00%
2005-03-3115,00%
2005-04-2814,00%
2005-06-3013,00%
2005-07-2812,50%
2005-09-0112,00%
2006-02-0111,50%
2006-03-0111,00%
2007-04-2611,50%
2007-06-2812,00%
2007-08-3012,50%
2007-11-2913,00%
2008-01-3113,50%
2008-02-2814,00%
2008-03-2714,50%
2008-06-2615,00%
2008-11-2714,50%
2008-12-2413,00%
2009-01-2811,50%
2009-02-2611,00%
2009-03-2610,50%
2009-06-2510,00%
2010-11-0912,00%
2011-01-2012,50%
2011-04-0613,00%
2011-05-1213,50%
2011-06-0914,00%
2012-05-1014,50%
2012-11-0814,00%
2012-12-0613,50%
2013-01-1013,00%
2013-02-0712,50%
2013-03-0711,50%
2013-05-0911,00%
2013-06-0610,50%
2013-07-0410,00%
2014-10-098,00%

Odsetki ustawowe

DataOprocentowanie w skali roku
1990-01-01720,00%
1990-02-01480,00%
1990-03-01216,00%
1990-04-01216,00%
1990-05-01144,00%
1990-07-0160,00%
1990-12-0190,00%
1991-03-01140,00%
1991-09-1580,00%
1992-08-1560,00%
1993-05-0154,00%
1995-12-1546,00%
1997-01-0135,00%
1998-04-1533,00%
1999-02-0124,00%
1999-05-1521,00%
2000-11-0130,00%
2001-12-1520,00%
2002-07-2516,00%
2003-02-0113,00%
2003-09-2512,25%
2005-01-1013,50%
2005-10-1511,50%
2008-12-1513,00%
2014-12-238,00%
2016-01-015,00%
 

Zaokrąglenia odsetek podatkowych

Kwotę obliczonych odsetek zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych

Termin zapłaty wierzytelności

Jeżeli termin zapłaty wierzytelności przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas ulega on przesunięciu na następny dzień niebędący ustawowo wolnym od pracy (np. z niedzieli na poniedziałek). Jeżeli termin zapłaty przypada na inny dzień wolny od pracy, np. na sobotę, wówczas nie ulega on przesunięciu (choć zgodnie z przepisami prawa w przypadku zapłaty podatku, jeśli termin płatności wypadnie w sobotę, zostaje on przesunięty, tak jak przy dniach ustawowo wolnych od pracy).

Odsetki minimalne

Zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej odsetek za zwłokę nie nalicza się jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej.

źródło:Wikipedia

Wyszukiwanie obwieszczeń